Informació del Servei i Política de Privacitat

Jordi Pertegaz i Folch, com a Responsable del Tractament i com a responsable de la Clínica Veterinària Horta – El Carmel i del web cvhortaelcarmel.cat, l’informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, i els que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte seran tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.
 • Gestionar els serveis que vostè ens contracti.
 • Rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes i serveis oferts per cvhortaelcarmel.cat, si vostè ho ha autoritzat expressament.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps) o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació tributària.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.cvhortaelcarmel.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a cvhortaelcarmel.cat, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a cvhortaelcarmel.cat o a tercers.

L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l’tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per a això, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra organització, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça jordi.pertegaz@cvhortaelcarmel.cat.

Formaran part d’aquest registre les dades que vostè ens ha proporcionat, així com els que es vagin generant durant la nostra relació comercial. Així mateix, aquesta informació podrà ser utilitzada per realitzar estudis de mercat, dades estadístiques i tendències de mercat, incloent enquestes per millorar els nostres serveis.

Les seves dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu en mantenir el registre únic, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

A continuació, s’amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra organització:

 1. Responsable del Tractament: Jordi Pertegaz i Folch, amb CIF: 35.064.582-R. Vostè pot posar-se en contacte amb la nostra organització, de forma efectiva, per correu electrònic a l’adreça jordi.pertegaz@cvhortaelcarmel.cat. Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments efectuats, enviant un correu electrònic a l’adreça jordi.pertegaz@cvhortaelcarmel.cat.
 2. Relació d’activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra organització: La nostra organització tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació, es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:
  1. Atenció de comentaris i consultes que faci arribar a la nostra organització.
   • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
   • Finalitat de l’tractament: gestionar els comentaris i consultes que l’interessat fa arribar a la nostra organització.
   • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en els quals així se li sol·liciti.
   • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
   • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
  2. Gestionar els serveis que vostè ens contracti.
   • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
   • Finalitat de l’tractament: gestionar els serveis contractats per l’interessat i calendarització dels mateixos.
   • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable el Responsable del Tractament).
   • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l’Administració Pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària o Seguretat Social.
   • Període de conservació de les dades: el requerit per l’Administració Pública fins a l’extinció de les responsabilitats.
  3. Rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes i serveis oferts per cvhortaelcarmel.cat, si vostè ho ha autoritzat expressament.
   • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web.
   • Finalitat de l’tractament: enviament de novetats i informació comercial de productes i serveis oferts, en el cas que l’interessat l’hagi autoritzat expressament.
   • Base que legitima el tractament: consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
   • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
   • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
 3. Legitimació: La legitimació per al tractament de les seves dades es formalitza en el moment que vostè llegeix i accepta la informació de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament de les comunicacions publicitàries o promocionals de productes i serveis mitjançant l’elaboració de perfils comercials, està basat en el consentiment que se li sol·licita a través de la marcació de les caselles corresponents. El responsable del tractament té un interès legítim en conèixer l’opinió dels seus clients pel que fa als seus productes i serveis amb l’objectiu de millorar. Per aconseguir aquest objectiu es realitzaran enquestes de satisfacció per mitjans electrònics.
 4. Destinataris: En alguns casos, cal que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder prestar-li el servei que ha sol·licitat, per exemple, a empreses empreses externes de prestació de serveis de diagnòstic clínic veterinari. Així mateix, la seva informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades de caràcter personal.

Drets de Protecció de dades

L’interessat, en relació a les dades que són tractats per cvhortaelcarmel.cat, té la possibilitat d’exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part de cvhortaelcarmel.cat de tots o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se per escrit a cvhortaelcarmel.cat, acreditant degudament la seva identitat, a través de Correu electrònic: jordi.pertegaz@cvhortaelcarmel.cat, amb la referència “Protecció de Dades Clínica Veterinària Horta – El Carmel”.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web www.aepd.es.